Dějiny

Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Další strana »

Řád svobodných zednářů 2

Druhý díl cyklu Řád svobodných zednářů se věnuje podrobnému popisu symbolů modrého zednářství a jejich možným interpretacím. Naznačuje tak z

224 Kč

Historie gulagu

Od kolektivizace po "Velký teror".Na rozdíl od Solženicyna, Šalamova a dalších, kdo o stalinských lágrech psali z vlastní zkušenosti a podle

276 Kč

Europeana - Stručné dějiny dvacátého věku

Co je pravda? Historická pravda? Literární pravda textu? Pravda utopií? Pravda paměti? K těmto otázkám nám Ouředník řešení neposkytne, nebo

149 Kč

Za obzor totalitarismu

V esejích, které psali společně specialisté na sovětskou a německou historii, se autoři pokoušejí znovu promyslet a přepracovat podstatu obo

648 Kč

Vrdlouháni, aneb prauda vo zázračným uzdravováni

Svěží knížka v jizerském nářečí vypráví s laskavým humorem příběhy ze života doktora Kittela. Jizerskohorský Faust, jak tuto mýty opředenou

149 Kč

Die Böhmischen Kronjuwelen

Německá verze knihy České korunovační klenoty

261 Kč

The Prague Horologe

Anglická verze průvodce Staroměstský orloj.

261 Kč

The Czech Coronation Jewels

Kniha z edice Praha esoterická věnovaná Korunovačním klenotům Království českého. Anglická verze.

261 Kč

Staroměstský Orloj - Průvodce historií a esoterním konceptem orloje

Na pozadí doby vlády »posledního zasvěceného císaře Svaté říše římské« Karla IV. přibližuje úroveň okultních znalostí pozdního středověku a

201 Kč

Totalitám navzdory

Předkládaná kniha ukazuje na životě vybraných osobností krutost a zcela zjevnou podobnost obou totalit - komunistické i nacistické - proto b

337 Kč

Pro vlast - Padesát let společnosti pro vědy a umění (SVU)

Jedinečná kniha, napsaná původně v angličtině (On Behalf of Their Homeland) jedním z dlouholetých činovníků a předsedů exilové Společnosti p

337 Kč

Causa Mayerling - Život a smrt Mary Vetserové

Tato kniha líčí dvě z nejsensačnějších kriminálních afér všech dob. Přestože oba případy od sebe dělí více než celé století, jsou navzájem n

156 Kč

Kam zmizel zlatý poklad republiky

Jak Československo muselo ještě mnoho let po válce platit zlatem západním spojencům za to, že naši vojáci mohli po jejich boku bojovat a umí

216 Kč

Templáři – Fakta a mýty

Stručný, ale informativní přehled prochází mnoha staletími: informuje, co o Šalomounově chrámu říká Bible, pak se vydává do římských, isláms

224 Kč

Den, kdy došly prachy

Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my.Věděli jste, že Velká krize podnítila vznik a rozvoj antikonc

215 Kč

Hrdina a antihrdina ve státním zájmu

Publikace shrnuje poznatky, které vyplývají z autorova mnohaletého zájmu o literaturu polského baroka. Vedle vzniku nepochybných literárních

183 Kč

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967

Studie vývoje kulturního dění a životního stylu se skládá ze tří částí. Dílo představuje nové pojetí problematiky i v mezinárodním kontextu.

636 Kč

Historie českého puškařství a zdroje mysliveckých tradic

Autor této knihy ing. Jiří Hanák, MSC., je znám a mezinárodně uznáván jako expert v oboru loveckých zbraní a střeliva. Stejné renomé si získ

149 Kč

Habsburkové – Mýty a pravda

Jen málokterá panovnická rodina je opředená tolika mýty, legendami a anekdotami jako rakouský císařský rod. Navenek lesk a sláva – ale jak t

261 Kč

Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramat

74 Kč

Neznámý gulag - Ztracený svět Stalinových zvláštních osad

Jedním z nejohavnějších Stalinových činů bylo potlačení milionů rolníků začátkem 30. let minulého století, zásah, který fakticky položil zák

254 Kč

Zápas za národní sebeurčení 1915-1870 - Ilustrované dějiny světa

Díky publikaci Zápas za národní sebeurčení budete svědky dalších dramatických událostí konce 19. století, které utvářely svět, jak ho známe.

224 Kč

Síla slabých

Autor knihy PhDr. Slavomír Pejčoch-Ravik, narozený roku 1932, strávil těžší část života v podniku invalidů META (jako cenový znalec). V příz

112 Kč

Paměti ze záhrobí

Rozsáhlé paměti francouzského spisovatele a politika Françoise-Reného de Chateaubriand (1768–1848), psané postupně několik desetiletí, byly

446 Kč

Velké revoluce 1773-1815 - Ilustrované dějiny světa

Kniha Velké revoluce z oblíbené knižní řady Ilustrované dějiny světa vás přenese do doby zásadních společenských, kulturních a politických z

224 Kč

Rytíři - Ilustrované dějiny

Vraťte se v čase do zlatého věku rytířů a rytířských turnajů díky působivé knize Rytíři, která nabízí poutavý pohled na klíčový fenomén stře

672 Kč

Metahistorie - Historická imaginace v Evropě devatenáctého století

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nik

242 Kč

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, část 1.

Monumentální dílo Václava Krolmuse, jež vydal v letech 1845--1851 pod pseudonymem V. S. Sumlork, zaznamenalo ve své době obrovský ohlas v od

261 Kč

Mastičkáři, čichači kávy, brabenáři aneb čím se živili naši předkové

Brabenář, valchář, paterník, mastičkář, brtník atd.... názvy zajímavé, ba až bizarní. Jak podtitul prozrazuje, skrývají se pod nimi povolání

112 Kč

Historie zase trochu jinak

"Po Historii trochu jinak (Jota, 2009) tu máme Historii zase trochu jinak — a opět nevážně o vážném. To je autorovi vlastní. Naše země se na

227 Kč

Firmy, které změnily svět

Seznam 50 firem, které změnily svět:Východoindická společnost 1600Amsterodamská devizová banka 1609Coalbrookdale Company 1717DuPont 1802Thom

149 Kč

Atentáty - nezdařené pokusy

Jestliže slavný anglický dramatik irského původu George Bernard Shaw prohlásil, že atentát je extrémní formou cenzury, pak je na místě otázk

209 Kč

Tajemství zřícenin v Čechách a na Moravě (kniha obsahuje dvě volné vstupenky na hrad Okoř)

Zříceniny, ruiny, zhrouceniny, torza, zbytky původně celistvých lidských staveb, které postupem času zchátraly, protože o ně lidé přestali m

224 Kč

Moravský pitaval

Historie je plná dramatických příběhů o provinění a trestu. Mnohé z nich jsou pozoruhodné svými postavami, jiné okolnostmi, další prostředím

216 Kč

Pražská domovní znamení vyprávějí

Domovní znamení patří k Praze odedávna. Dotvářejí její neopakovatelnou atmosféru, která by bez nich byla o poznání chudší. Třebaže už neslou

209 Kč

Rakousko-uherská monarchie 1867 – 1918

Říše, která pro některé ztělesňuje „staré zlaté časy”, kdy byl „svět ještě v pořádku”, pro jiné „žalář národů”, nespravedlivou vládu panovní

598 Kč

Pravěk českých zemí v evropském kontextu - 2. vydání

"Tato publikace se snaží blíže osvětlit některé aspekty pravěkého vývoje, tedy „obecných, hlubších dějin“, českých zemí. Autor se pokouší po

194 Kč

Velké zrady světové historie - Od Jidáše k norskému Quislingovi…a ještě dál

Dějiny lidstva znají celé legie svých zrádců i velezrádců. Zrada je samozřejmě vždy bezectným činem proradnosti, slabosti určitých jedinců

224 Kč

Válečníci starověku 3000 př. n. l. - 500 n. l.

Autor se zabývá tři a půl tisíce let dlouhou historií válečnictví od dob raného Egypta až po pád Římského impéria. Popisuje armády, které bo

487 Kč

Není cesty zpátky - Výpovědi očitých svědků o listopadových pogromech v roce 1938

Dosud neznámé svědecké dokumenty o pogromech v Německu v listopadu 1938! Napsali je v letech 1938-1940 němečtí Židé, jimž se podařilo uprch

209 Kč

Války růží

Zhoubné války mezi vznešenými anglickými rody Yorků a Lancasterů znamenaly konec středověké Anglie a zrození renesance. Konec tohoto třiceti

194 Kč

Byl Hitler nemocný? - Závěrečný nález

Čtyři měsíce po skončení války sdělil Hitlerův osobní lékař Theo Morell svému spoluvězni Karlu Brandtovi: „Hitler vlastně nebyl nemocný.! Br

261 Kč

Z rytířských dob Čech a Moravy II.

Po čtenářském úspěchu knihy Z rytířských dob Čech a Moravy, kterou nakladatelství MarieTum vydalo v roce 2007, připravila autorka Dagmar Ště

149 Kč

Mysteria středověku

Od autora bestselleru Jak Irové zachránili civilizaci se nám dostává fascinující pohled na to, jak středověcí myslitelé vytvořili základy mo

218 Kč

Řecko - Lidé starověku: co nám o sobě řekli

Rozkvět první známé civilizace ve Středomoří začal ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Zrodila se na Krétě a v Mykénách a dál se roz

67 Kč

Řím - Lidé starověku: co nám o sobě řekli

Starověká římská civilizace trvala téměř tisíc let. V době, kdy dosáhla vrcholu, sahala římská říše od Británie na severozápadě Evropy po Eg

67 Kč

Starověké Řecko - Temné dějiny

Objevte temnou pravdu o starověkém Řecku, o civilizaci považované za kolébku demokracie. Tuto společnost tvořili z velké části otroci a vlád

67 Kč

Operace srpen 1968

V knize je zjevný vliv některých, teprve nedávno vydaných autobiografických materiálů. Autor objevuje nové informace o tom, co bylo, ale i o

224 Kč

Kultura v českých dějinách 19. století

Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle je

341 Kč

Habsburkové a velká válka 1914-1918

Kniha se snaží přiblížit vnitřní vývoj a mezinárodní postavení Rakousko-Uherska v souvislosti s průběhem první světové války a osvětlit tak

261 Kč
 
Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Další strana »