Esoterika, duchovní nauky

Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Další strana »

Schody do nebe

Lorna Byrneová, autorka mezinárodního bestselleru Andělé v mých vlasech, od útlého věku vídá anděly a hovoří s nimi. Ve Schodech do nebe, sv

194 Kč

Tajemství proměn - Jak porozumět kosmickým vlivům a rozvíjet svoji osobnost

Na proměny ve svém životě i ve světě jsme si zvykli. Jsme ale nemile překvapeni a vadí nám, přinesou-li s sebou nepříjemné zážitky. V knize

171 Kč

Prameny moudrosti

Knížka nabízí moudrost křesťanských světců, mystiků a filosofů ve spojení s tematicky laděnými fotografiemi.

86 Kč

Návrat k moudrosti a lásce

Otázky a odpovědi zaměření na základní principy duchovního života a jejich začlenění do každodenní pozemské existence.

171 Kč

Křesťanství a jóga

Kniha přibližuje základní křesťanské principy s použitím biblických i mimobiblických textů a srovnává je s učením jógy.

186 Kč

Tajemství kosmu, duch - síla - hmota

Neobvyklý pohled na vývoj kosmu i lidských bytostí v něm. Kniha spojuje popis událostí v rovině hmotné, energetické i duchovní. Odhaluje pod

171 Kč

Polarita života - hledání vnitřní rovnováhy a harmonie

Hledání vnitřní rovnováhy a harmonie. Kniha naznačuje cestu k vnitřní harmonii a použitím stovky konkrétních příkladů, odpovídajících zákonu

183 Kč

Tajemství přítomnosti, Doteky vědy a náboženství

Poznatky moderní fyziky ve světle duchovních nauk. Knihu doplňují unikátní barevné fotografie kosmu.

150 Kč

Osud nebo svobodná vůle

Publikace odpovídá na jednu z nejpalčivějších otázek života, kterou představuje poměr mezi neměnným osudem a svobodnou lidskou vůlí. Upozorň

165 Kč

Proti únavě a stresu - Jednoduché, přirozené a účinné prostředky pro každého

Hovořit v dnešní době o vnějších příčinách únavy a stresu by bylo pravděpodobně příslovečným nošením dříví do lesa. Samotný způsob života v

223 Kč

Jako ohnivý šíp - 2.vydání

Kardinál Charles Journet (1891–1975) působil téměř po celý svůj život jako profesor ve velkém semináři ve švýcarském Fribourgu, kde přednáše

146 Kč

Český Krumlov - The City of the Mystical Rose

The city of Český Krumlov is not just one of the most beautiful Czech cities that attracts people with many extraordinary monuments and beau

291 Kč

Modlitbičky

Dětské modlitby doplněné bohatými ilustracemi.

82 Kč

Tajemství harmonie - Kde jsme se tu vzali?

Najednou se objeví překážky, které jsme se ani ve snu nechystali překonávat, a pociťujeme to, co jsme nechtěli zažít ani náhodou: Milostný v

201 Kč

Karlstein

Karlštejn je nejvýznamnějším hradem v Čechách a pravděpodobně jedním z nejznámějších v Evropě. Začnete-li se ale jeho historií zabývat podro

276 Kč

Alžběta od Trojice

Blahoslavená Alžběta od Trojice (1880–1906) jakoby se nacházela neprávem ve stínu jiné velké karmelitky své doby, svaté Terezie z Lisieux. P

224 Kč

Evangelium neznámého eséna

Jak se píše v knize Zohar, vrcholném díle židovské kabaly: „Nic se ve světě neztrácí, nic nepropadá nicotě, ani slova a hlas člověka.“ Vše,

149 Kč

Esoterický Egypt 1.

Egypt, starobylá civilizace v povodí Nilu, oslovuje dnešního člověka více než kdy předtím. Překvapivě však přináší více otázek než odpovědí:

224 Kč

Esoterické Řecko - Průvodce po posvátných místech

Tajná mysteria Eleusin, delfské orákulum, tajuplný labyrint v Knossu, opuštěný amfiteátr a léčebné centrum v Epidauru, dokonalá symetrie Par

224 Kč

Sedm hlavních ctností

Notker Wolf je po celém světě populární opat primas benediktinského řádu. Ve svých úvahách o cestě ke štěstí se přidržuje moudrostí 1500 let

149 Kč

Nevšední okamžiky

Každý z nás se může stát pokojným bojovníkem, člověkem, v němž se snoubí statečnost s láskou, bojovný duch se srdcem plným míru. Potom se sn

201 Kč

Slovo a život roční cyklus B

Nedělní liturgie je pro mnoho věřících tou jedinou příležitostí, kdy se setkávají s Božím slovem. Proto se otec Raniero Cantalamessa rozhodl

119 Kč

Spiritualita starce Silvána

„Prorocká postava, nejautentičtější mnich 20. století, zpěvák Božího milosrdenství“ – takto bývá označován starec Silván z hory Athos, mnich

82 Kč

Esoterická Anglie

Anglie je fascinující země, v níž se prolínají tradice pradávné moudrosti, keltských iniciačních center, pozůstatků římské kolonizace, artuš

224 Kč

Vyznání papežského teologa

Georges Cottier (1922) byl patnáct let teologem papežského domu Jana Pavla II. Z teologického hlediska připomínkoval různé papežské dokument

224 Kč

Moje modlitební kniha

Cílem modlitby, přímluvy, chvály a požehnání je, aby byl Bůh ve všem oslavován. V modlitbě předkládám Bohu své pocity, vášně a obavy tak, ab

149 Kč

Slovo a život - roční cyklus C

Tato kniha se zrodila z opravdové zkušenosti hlásání, které probíhalo uprostřed jednoho konkrétního farního společenství. Nedělní liturgie z

119 Kč

Krumau - Die Stadt der mystischen Rose

Die Stadt Krumau ist nicht nur eine der schönsten tschechischen Städte mit vielen außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten und schönen Ansichten

291 Kč

Labyrint poznání

Už od starověku si lidé váží zvlášť nadaných jedinců, schopných zprostředkovat lidstvu moudrost, přicházející z kosmických dálav, z duchovní

127 Kč

Praga hermetica - Esoterní průvodce po Královské cestě

Kniha je zasvěceným hermetickým výkladem architektonických detailů světských i sakrálních staveb centra Prahy, které autor zasazuje do poslo

299 Kč

Modlím se s medvídky

Dětské modlitby doplněné bohatými ilustracemi.

82 Kč

Slovo a život cyklus A

Kniha známého kazatele a duchovního spisovatele Raniera Cantalamessy se zrodila z živé zkušenosti hlásání Božího slova farnímu společenství.

119 Kč

Karlstein

Karlštejn je nejvýznamnějším hradem v Čechách a pravděpodobně jedním z nejznámějších v Evropě. Začnete-li se ale jeho historií zabývat podro

276 Kč

Svatí karmelu

Pokud je pravda – jak ujišťuje teolog Hans Urs von Balthasar – že v církvi není člověk, který by nemohl být Karmelu za něco vděčný, pak knih

221 Kč

Výpravy do světa Bible

Výpravy do světa Bible vás přivedou do Kanaánu, Egypta, Asýrie, Babylónie, Persie, Řecka a Římské říše. Na cestu budete vybaveni potřebnými

157 Kč

Tajemství čtyř ročních období - Esoterika roku v ozvěnách lidské duše

Kniha završuje autorovu letitou snahu o to, aby se esoterika stala běžnou součástí každodenního života, bez zjednodušování a profanace. "Roč

224 Kč

Mozartův efekt

Nalezněte sílu hudby, která uzdravuje tělo, posiluje mysl a rozvíjí tvořivého ducha... Tak zní podtitul knihy od autora, který pochopil hudb

201 Kč

Svaté obrázky Čechy a Morava

Náboženské umění je staré jako lidstvo samo. Člověk se odnepaměti snažil výtvarně znázornit svoje ochranné božstvo, aby mu pomohlo zajistit

224 Kč

Meditace v akci

V roce 1967 bylo založeno tibetské centrum Samye-Ling. Od té doby Trungpa Rinpočhe přednesl mnoho přednášek, které se týkaly základních aspe

127 Kč

Esoterické Irsko 1.

Irsko je zemí, v níž se prolínají tradice pradávné moudrosti, keltských iniciačních center, raného křesťanství a lidové magie. Je to ostrov,

224 Kč

Esoterický Egypt 2.

Fascinující egyptská civilizace oslovuje dnešního člověka více než kdykoli předtím. Překvapivě však přináší více otázek než odpovědí: Jak to

224 Kč

365 dní s mystiky karmelu

Autor meditací nad karmelitánskými citáty je nám zatím bohužel neznámý, ačkoli v Polsku vydal řadu knih.Velmi dobře vybrané citáty od různýc

246 Kč

Umění rozlišovat

Každý den nás staví před řadu drobných rozhodnutí, která sice vypadají bezvýznamně, ale v souhrnu mohou výrazně ovlivňovat nás i naše bližní

149 Kč

Noc je mým světlem

Kniha vysvětluje, že temná noc je nevyhnutelnou etapou na cestě k Bohu. Je spojena s s očišťováním, mnohdy s utrpením, nejistotou a hledáním

127 Kč

Sfinga / The Sphinx

Mistr Choa Kok Sui opustil své tělo 13. Března 2007. Toto je první posmrtně vydaná kniha Mistra Choa Kok Sui. Byla dokončena a poprvé vydána

154 Kč

Zázračná moc vody

Přemýšleli jste někdy o tom, že může mít čistá voda schopnost přenášet energii, léčit a uchovávat informace? Kniha Dr. Masaru Emota, Léčivá

172 Kč

Když se nemožné stane - Dobrodružství za hranicemi běžného vědomí

Esotrerika, psychologie i medicína. Fascinující příběhy, které obsahují Grofův půl století trvající průzkum oblastí, které konvenční psychol

299 Kč

Mandaly od A do Z

Další publikace z oblíbené série „od A do Z“, tentokrát o tajemném umění mandal. Posvátné obrazce k harmonizaci energie a životní síly, prac

284 Kč

Karlsbrücke

(ein Begleiter durch die Geschichte und das esoterische Konzept des berühmten Bauwerks von Karl IV. und Peter Parler)

276 Kč

Transfigurace

V letech, kdy Alex Grey v márnici lékařské školy připravoval lidská těla k pitvě a studoval jejich anatomii, měl řadu mystických zážitků, kt

411 Kč
 
Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Další strana »