Jazyky, vzdělání

Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 Další strana »

Italština - konverzace - 2. vydání

Pokud plánujete cestu na Apeninský poloostrov, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci. Čím více na jih směřujete, tím hůře se domluví

134 Kč

Písanka - učíme se psát písmena i číslice - 2. vydání

V rozsáhlé písance jsou strany postupně věnovány rozkreslení, nácviku psaní vlnovek, čárek, obloučkům, rovným čarám, kličkám, zátrhům, jedno

112 Kč

Polština (nejen) pro samouky + klíč + CD

Učebnice přináší přehledný a přístupný výklad polské gramatiky, poznámky k výslovnosti, slovní zásobu v rozsahu asi 1800 slov, nejčastější f

449 Kč

ON Y VA! 1 - Francouzština pro střední školy - učebnice + 2CD - 2. vydání

První díl nového, přepracovaného učebnicového kompletu pro studenty, kteří hodlají po čtyřletém studiu z tohoto jazyka maturovat. Učebnice j

374 Kč

Učebnice obecné psychologie

Učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psy

180 Kč

Čeština a její vyučování

Odborná publikace pro učitele českého jazyka a pro studenty učitelství.

127 Kč

Česká gramatika v kostce - ruská

Česká gramatika v kostce - ruská je čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě. Její inov

45 Kč

Podnikání v hotelnictví a gastronomii -- Pro střední a vyšší hotelové školy

Publikace obsahuje základní problematiku podnikání v oblasti ubytování a stravování. Součástí textu jsou cvičení, ve kterých se žáci naučí a

124 Kč

Opakovací sešit pro první třídu - ČJ, Mat, Prvouka

Sešit s opakovacími úkoly pro první třídu. Český jazyk, matematika, prvouka.

52 Kč

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy

Učebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu

119 Kč

Psychologie - Občanský a společenskovědní základ

Učebnice psychologie komplexně pokrývá učivo předmětu psychologie na středních školách. Zabývá se psychickými procesy, psychologií poznání,

165 Kč

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk

Pravěk a starověkPublikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Up

142 Kč

Italská konverzace - 6. vydání

Tato příručka bude jistě dobrým pomocníkem pro každého návštěvníka této krásné a pro turisty dobře dostupné země. Nabízí stručné pojednání o

74 Kč

Hudební nástroje

Kvalitní fotografie hudebních nástrojů a jejich základní třídění. Obsahuje nástroje strunné, bicí, dechové a elektrické. Titul rovněž obsahu

19 Kč

Česky krok za krokem 2 + CD

Česky krok za krokem 2 je druhým dílem učebnice New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt fur Schritt. Ve dvaceti přehledně koncipovaných l

636 Kč

Malá a velká násobilka

Přehledně zpracovaná malá a velká násobilka s vtipnými ilustracemi pro malé i velké počtáře. Přední strana obsahuje násobení do 100, zadní s

19 Kč

Vyjmenovaná slova

Přehledně zpracovaná ilustrovaná vyjmenovaná slova a slova od nich odvozená doplněná pravopisnými významovými rozdíly v praktickém formátu A

19 Kč

Direkt 3 – Němčina pro SŠ - Učebnice a pracovní sešit

Direkt 3, učebnice s integrovaným pracovním sešitem obsahuje 7 lekcí, přičemž lekce 27 s názvem Tschechien lohnt sich... byla vytvořena "na

321 Kč

Nové testy IQ

Václav Fořtík, dlouholetý člen Mensy České republiky, přichází s novou knihou testů IQ. Při jejich sestavování vyšel ze svých bohatých zkuše

104 Kč

Chorvatsko-český/česko-chorvatský slovník

Chorvatsko-český česko-chorvatský slovník.

123 Kč

Česká gramatika v kostce - Czech Grammar in a Nutshell

Stručná a přehledná česká gramatika pro anglicky mluvící občany.Dvojlist formátu A4 opatřený folií

45 Kč

Čeština na dlani - přehled světové a české literatury - český jazyk

Nové, rozšířené vydání! Kniha, která dosud na našem trhu chyběla, shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole. Část literár

171 Kč

Portugalská konverzace - 2.vyd.

Konverzační příručka, s kterou se dorozumíte v dané zemi. Díky fonetické transkripci každého slova si nemusíte dělat starosti s výslovností.

74 Kč

Italština - konverzace - s námi se domluvíte

Tato příručka vám umožní pohotově se dorozumět v běžných i nouzových situacích, na cestách a při komunikaci s cizinci, a to i pokud jste v j

74 Kč

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 - Kniha testů + 2CD

Vhodné jako doplněk ke všem typům učebnic německého jazyka. Řada obsahuje cvičebnici a knihu testů. Oba tituly jsou vybaveny poslechovými te

374 Kč

Německy Zn.: «Ihned»

Netradiční metoda výuky cizího jazyka - učebnice nevyžaduje žádné předchozí gramatické či lingvistické znalosti. Je sestavena tak, aby studu

171 Kč

Mapa německé gramatiky

Stručný přehled základních problémů německé gramatiky

37 Kč

Čeština - Přehledná gramatika (nové vydání)

Tato publikace obsahuje 53 gramatických tabulek zpracovaných s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůle

104 Kč

Turecká konverzace - 2.vyd.

Konverzační příručka, s kterou se dorozumíte v dané zemi. Díky fonetické transkripci každého slova si nemusíte dělat starosti s výslovností.

74 Kč

Čítanka pro prvňáčky

Čítanka je určena především prvňáčkům, kteří se učí číst genetickou metodou. Obsahuje jednoduché příběhy ze života dětí. Při tvorbě textů au

82 Kč

Regionální zeměpis světadílů - 2. vydání

Spojením dřívějších tří dílčích svazků vznikla jediná učebnice zahrnující regionální zeměpis všech dílů světa i oceánů. Kromě úprav textů re

127 Kč

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia

První svazek nové řady učebnic geografie pro gymnázia.Obsah učebnice je aktualizován o vývojové aspekty ve vztahu ke globálním problémům lid

146 Kč

Zeměpis České republiky

V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této uč

103 Kč

Příroda a lidé země

Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly tex

127 Kč

Technologie přípravy pokrmů 4 - 2. vydání

Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správn

109 Kč

Písanka 1 – Uvolňovací cviky

Zamíchej kaši doleva. Zamíchej kaši doprava. Navlékni na šňůrku barevné korálky. Nakresli veliké kapky deště... V tomto pracovním sešite naj

19 Kč

Chit Chat 2 Class Book

Chit Chat je dvoudílný kurz pro 8-10ti leté děti, které začínají s angličtinou na I. stupni základní školy. Zahajuje rozvoj řečových dovedno

217 Kč

Chit Chat 1 Class Book

Chit Chat je dvoudílný kurz pro 8-10ti leté děti, které začínají s angličtinou na I. stupni základní školy. Zahajuje rozvoj řečových dovedno

217 Kč

New English File Intermediate MultiPack A

Popis variant: Učebnice, jejíž součástí je i pracovní sešit, s CR-Romem, pracovní sešit s audio a CD-Rom (s klíčem nebo bez), učitelská přír

332 Kč

Project the Third Edition 5 Workbook CZ

201 Kč

Občanská nauka 2 pro střední odborné školy

Učebnice je druhou částí třídilné řady učebnic občanské nauky pro SOŠ. Celá řada je utvořena podle nejaktuálnějších osnov pro daný typ školy

107 Kč

Technologie přípravy pokrmů 3 - 2. vydání

Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správn

109 Kč

Chit Chat 1 Activity Book CZ

Chit Chat je dvoudílný kurz pro 8-10ti leté děti, které začínají s angličtinou na I. stupni základní školy. Zahajuje rozvoj řečových dovedno

168 Kč

New English File Pre-Intermediate Student´s Book CZ

Jazyková úroveň: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced Popis variant: Učebnice. V této edici lz

417 Kč

Technologie přípravy pokrmů 2 - 2. vydání

Pětidílný komplet učebnic určený pro SOU, obor kuchař-kuchařka i obor kuchař-číšník, a pro hotelové školy. První díl objasňuje zásady správn

109 Kč

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

Učebnice prověřená školní praxí je určena středním školám, které vyžadují globální, obecné znalosti základů chemie. Má schvalovací doložku M

134 Kč

Zoologie 1 - Bezobratlí

Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pom

37 Kč

Project 1 Workbook CZ

An innovative, five-level beginner's course for young learners from the age of 10. Key features Project brings English to life through motiv

181 Kč

The Hound of the Baskervilles/Pes baskervilský - Zrcadlová četba

Zrcadlový text vám přináší příběh jak v českém tak anglickém jazyce – na levé straně knihy je původní text, na pravé jeho překlad do češtiny

149 Kč
 
Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 Další strana »