Právo, sociologie

Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 Další strana »

Leasing v praxi - praktický průvodce - 5. vydání

Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a

149 Kč

Zásoby – 4. vydání

Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Aut

201 Kč

Pracovní právo pro neprávníky - rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady

Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedo

149 Kč

Účetní operace kapitálových společností

Třetí, aktualizované a přepracované vydání je zaměřeno na významné účetní operace akciových společností a společností s ručením omezeným, je

269 Kč

Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu Evropské unie

Tato práce se zabývá specifickými otázkami vyvstávajícími v souvislosti s uznáváním odborné kvalifikace v rámci přeshraničního pohybu poskyt

224 Kč

Mýtus, jazyk a kulturní antropologie

Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před

374 Kč

Právo - Občanský a společenskovědní základ

Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo. Titul pokrývá tato témata:- Právo a jeho historický vývoj- Práv

165 Kč

Svět byznysu - Průřez světem ekonomiky a obchodu

Svět byznysu nemusí být jen nudný a nezajímavý. Kolektiv autorů z prestižníhotýdeníku The Economist připravilo průřez světem ekonomiky a obc

200 Kč

Inventura hodnot

Výzkumný tým Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze shromáždil, uspořádal, zpracoval a

221 Kč

Neodpykané zločiny - Sporné rozsudky, neodhalené vraždy, neobjasněné případy

Autor knihy již řadu let, po celém světě a napříč časem neúnavně pátrá po zločinech, jež nebyly nikdy objasněny. V napínavých reportážích lí

186 Kč

Zákon o střelných zbraních a střelivu - úplné znění zákona ke dni 1. února 2009

Kniha obsahuje úplné aktuální znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, s novelizovaným souborem testových otázek a odp

139 Kč

Velký úspěch v malém podniku

Kniha nabízí tipy na každý den, týkající se například psaní reklamních textů, zvyšování odbyru, zpracování reklamací, jednání se spolupracov

210 Kč

Pracovní právo - Advokát do kapsy

Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek pracovního práva, prac

225 Kč

Trestní právo - Advokát do kapsy

Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek trestního práva, zákla

225 Kč

Daně z příjmu - SP 59/2008

Nejnovější právní stav.Nová právní úprava zdanění příjmů fyzických osob, nové sazby daní, stovky změn v zákoně s grafickým zvýrazněním.

64 Kč

Daň z přidané hodnoty - SP 60/2008

Nejnovější právní stav.Nová právní úprava od 1. ledna 2008: změna snížené sazby, skupinová registrace, bytová výstavba, vracení daně. Vyjím

56 Kč

Úžasná síla celku

Systemické konstelace patří již řadu let k repertoáru moderních a efektivních technik v individuálním poradenství. Tato technika, spočívajíc

140 Kč

Nové předpisy pro hygienu veřejného stravování - 3.yd.

Soubor aktuálních předpisů (zákonů, vyhlášek a směrnic EU) týkající se hygieny pro majitele a personál hotelů, restaurací, výroben lahůdek a

124 Kč

Zákoník práce SP58/2007 - cestovní náhrady + mzdové předpisy

Publikace zahrnuje úplné znění nového zákoníku práce + cestovní náhrady + mzdové předpisy. Publikace v této oblíbené edici vychází již po ně

60 Kč

Etika pro zdravotně sociální pracovníky

Od pracovníků v zdravotně sociálních oborech se očekává vysoká kulturní úroveň osobnostní výbavy, altruistické jednání a schopnost hledat př

67 Kč

Subkultura a styl

Autor ve své studii analyzuje výrazové prostředky a rituály subkulturních skupin – teddy boys, mods a rockerů, skinheadů a punků –, které js

261 Kč

Sociální zabezpečení I

Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabez

112 Kč

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory

Publikace předkládá aktuální pohled na problematiku kvality života seniorů v domovech pro seniory v České republice, který zdůrazňuje bio-ps

142 Kč

Intelektuál ve veřejném prostoru

Kdo je to intelektuál? Co a kde je veřejný prostor? Proč jsou intelektuálové na světě? Má být intelektuál skeptický? A intelektuálka? Je čes

329 Kč

Vzdělání na dosah - Adopce na dálku

Kniha Arcidiecézní charity Praha je věnována všem příznivcům projektu Adopce na dálkuâ. O tom, jak projekt vznikal a jak nyní funguje, se čt

74 Kč

Češi a občanská společnost - Pojem, problémy, východiska

Autor se v knize snaží představit problém občanské společnosti jasně, poutavě a při maximálním využití interdisciplinárního přístupu s rovno

149 Kč

Sociální dovednosti ve škole

Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souv

149 Kč

Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizací: Co je třeba udělat, aby se nezisková organizace stala atraktivní pro veřejnost a byl

186 Kč

Jak nás podvádějí aneb Pravda o finančním trhu a penzijní reformě

Když se řekne kniha o finanční gramotnosti, obvykle se nám vybaví složitý text plný odborných a nudných pojmů. Tato kniha je však jiná. Sroz

236 Kč

Psí záležitosti aneb v hlavní roli pes

Co nás čeká a může se stát při koupi štěněte, při jeho zdravotních problémech i exteriérových vadách? Při cestování či soužití se sousedy? N

224 Kč

Právo pro střední školy

Systém českého práva je v učebnici zpracován tak, aby vyhovoval požadavkům na znalosti na středoškolské úrovni. Učebnice se zabývá právem sp

127 Kč

Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance

Skončení pracovního poměru je jedním z nejčastěji používaných procesů v rámci personálního řízení a pracovního práva. Ale i přesto, že je v

67 Kč

Česká škola a žáci ze zahraničí

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žák

296 Kč

Romská otázka - Psychologické příčiny sociálního vyloučení Romů

„Romská otázka“ je populárně pojatá, avšak na vědeckých základech postavená práce, zabývající se psychologickými příčinami sociálního vylouč

120 Kč

Zbavte mě toho pitomce / Sundejte ze mě tu mrchu - O rozvodech

Tato knížka, kterou vydává pražské vydavatelství BLINKR, je o rozvodech a velké lidské bolesti, kterou přinášejí. Její autorkou je známá roz

150 Kč

Komunikace ve veřejné správě

Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trval

112 Kč

Sociální politika - Učebnice pro obor sociální činnost

Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální politi

186 Kč

Globalizace, etika, ekonomika

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy. Autoři

224 Kč

Občanská obroda

Konzervativní pohled na problémy dnešního světa Autor je spisovatel, konzervativní myslitel a publicista. Vlastimil Podracký je synem Českos

149 Kč

Sociální péče o seniory

Kniha je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí a měla by jim pomoci k získá

201 Kč

Sociální práce v hospici a paliativní péče

Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s palia

126 Kč

Středověk je kolem nás

239 Kč

Tmel společnosti

Otázka, kterou si klade Jon Elster v této pozoruhodné knize, zní, co drží společnosti pohromadě a zabraňuje jim, aby se rozpadly v chaosu a

288 Kč

Účetní výkazy v praxi

Kniha je určena odborné veřejnosti, která se potřebuje správně orientovat v oblasti účetního výkaznictví a pochopit široký vějíř účetních po

224 Kč

Hovory se spodinou

Jak se žije na okraji společnosti v dnešní Číně: prostitutka, omývač mrtvol, buddhistický mnich, hlídač veřejných záchodků, stoupenec sekty

207 Kč

Volný čas v českých zemích 1957 - 1967

Poválečné zkracování pracovní doby a nárůst objemu volného času patřilo k jevům, které mimořádně významně ovlivnily vývoj životního stylu v

412 Kč

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

Na trhu ojedinělá publikace, která se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem jako jsou created share value,

186 Kč

Rovnost a sociální práva

Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v

120 Kč

Obchodní korporace ve světle proměn - Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací

Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný a

210 Kč

Pracovní právo v kontextu občanského práva - Analýza limitů podpůrné působnosti obecného občanského právav pracovněprávních vztazích

Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také význam

292 Kč
 
Zobrazit produktů
« Předchozí strana 1 2 3 4 Další strana »